1ed0d5d9443804f6f8430dbed63e83d0.jpg

159a16faeb538212961a6d4370888d82.jpg

754739
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
193
215
408
752160
10360
11552
754739

Your IP: 192.168.2.69
2021-01-25 14:28

นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 /2564

Post on 04 ธันวาคม 2563
by maehongson
ฮิต: 53

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 /2564 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ /การป้องกันและแก้ไขการบังคับการใช้แรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย/การเก็บรักษาเงินของลูกจ้างตามมาตรา 9 /การจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี /ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป /โครงการโรงงานสีขาว และ มยส. /การดำเนินการตามตัวชี้วัด /การจัดทำคำสั่งทางการเงิน /การใช้มาตรา 75 /เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ให้เป็นไปตามที่กรมกำหนด พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายเชษฐพงศ์ ด่านบุญเรือง นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ