1131132
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
1090
22
1127620
1529
10426
1131132

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-03 00:48

สสค.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565

Post on 11 พฤษภาคม 2565
by maehongson
ฮิต: 48

วันที่ 10 พ.ค. 2565 นายเชษฐพงศ์ ด่านบุญเรือง นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 1 (หลังใหม่) เพื่อแจ้งข้อสั่งการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2564 สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ / แผนการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมของสำนักงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด พร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ทำงานและในสถานประกอบกิจการด้วย