1131111
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
1090
1
1127620
1508
10426
1131111

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-03 00:00

สสค.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Post on 15 มิถุนายน 2565
by maehongson
ฮิต: 63

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้แก่ผู้รับการอบรม จำนวน 31 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน