1ed0d5d9443804f6f8430dbed63e83d0.jpg

159a16faeb538212961a6d4370888d82.jpg

754756
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
210
215
425
752160
10377
11552
754756

Your IP: 192.168.2.69
2021-01-25 15:03

หน้าหลัก

สสค.แม่ฮ่องสอน จัดดอบรม ให้ความรู้ ตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

Post on 13 ธันวาคม 2562
by maehongson
ฮิต: 125

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้ ตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กิจกรรม สร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่แรงงานนอกระบบ ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถของแรงงานนอกระบบให้เข้าถึงบริการจากภาครัฐ โดยจัดอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานเปิดอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคประชาชน  จำนวน 55 คน