8529cb20037b1645f4968a1a1533c010.jpg

f581ae2787a2cd1b48a64aa2eef79820.jpg

0a9704433dcc7a90dc81dd7cf2137b1a.jpg

92b9c2a180326ea6e60889299f04670a.jpg

70bc6013a13d17f8b51f52e3a0354ef7.jpg

d39975ebb5b18bdee99642798d6898eb.jpg

60c158eb71836173fdce2157d6afbca0.jpg

324496
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
106
131
651
323192
2947
4106
324496

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-24 16:33

สสค.แม่ฮ่องสอน จัดดอบรม ให้ความรู้ ตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

Post on 13 ธันวาคม 2562
by maehongson
ฮิต: 16

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้ ตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กิจกรรม สร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่แรงงานนอกระบบ ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถของแรงงานนอกระบบให้เข้าถึงบริการจากภาครัฐ โดยจัดอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานเปิดอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคประชาชน  จำนวน 55 คน