78422bb61722898b78547ccf40fccf7a.jpg

1982913948a9413813454ed43f650774.jpg

dbaff1135cd23a8f295d4f9037e80bdd.jpg

11f80463619f836f3318a82740eeedb0.jpg

220246
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1510
1643
9606
199255
32268
51929
220246

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-20 22:00

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำนายจ้าง ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ในการทำงานให้กับลูกจ้างร่วมสร้างจิตสำนึกป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

Post on 03 กุมภาพันธ์ 2561
by maehongson
ฮิต: 128

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำนายจ้าง 

ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ในการทำงานให้กับลูกจ้างร่วมสร้างจิตสำนึกป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

นางสาวศิริลักษณ์  ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงใย และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยการทำงานของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันโดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ สิทธิด้านด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว รวมทั้งนายจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปรับลดอุบัติเหตุและความโดยการจัดอบรมให้ความรู้ และจัดเจ้าหน้าที่ไปชี้แนะให้ความรู้แก่แรงงานและนายจ้างในสถานประกอบกิจการโดยมีเป้าหมายหลัก 

คือการลดอัตราประสบอันตรายจากการทำงานของประเทศไทย 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หากสถานประกอบกิจการ หรือนายจ้างมีข้อสงสัยต้องการให้เจ้าหน้าที่จัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงาน หรือเข้าไปส่งเสริมแนะนำในการทำงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-612603 ในวันและเวลาราชการ