78422bb61722898b78547ccf40fccf7a.jpg

1982913948a9413813454ed43f650774.jpg

dbaff1135cd23a8f295d4f9037e80bdd.jpg

11f80463619f836f3318a82740eeedb0.jpg

220244
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1508
1643
9604
199255
32266
51929
220244

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-20 21:59

กสร.ชูกลไกบริหารงานบุคคลเชื่อมนายจ้างลูกจ้าง

Post on 08 กุมภาพันธ์ 2561
by maehongson
ฮิต: 35

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ชูเป็นกลไกเชื่อมสัมพันธ์อันนายจ้าง ลูกจ้าง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง ว่า กสร.ได้จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูงขึ้น โดยเชิญเจ้าของสถานประกอบกิจการ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการบริหารงานบุคคลจากภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากนักบริหารงานบุคคล เป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือ เชื่อมต่อทัศนคติและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการทั้งนี้ เจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้บริหารงานบุคคลในระดับสูงของภาคเอกชน จำนวน 40 คน ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ทราบถึงนโยบายการบริหารงานด้านแรงงานของรัฐบาล ข้อกฎหมาย และมาตรฐานด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างผลิตภาพในการประกอบการ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า ควบคู่กับการสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง