78422bb61722898b78547ccf40fccf7a.jpg

1982913948a9413813454ed43f650774.jpg

dbaff1135cd23a8f295d4f9037e80bdd.jpg

11f80463619f836f3318a82740eeedb0.jpg

168697
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
297
1652
3581
152983
32648
46015
168697

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-20 03:50

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดอบรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

Post on 22 กุมภาพันธ์ 2561
by maehongson
ฮิต: 41

 

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดอบรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟสำหรับหน่วยงานราชการ

  นางสาวศิริลักษณ์  ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เปิดเผย
ว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดอบรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟสำหรับหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียงและในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติไม่ต่ำกว่ามาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

  ช่วงเช้าจะมีกิจกรรมการบรรยายภาคทฤษฎี แผนดับเพลิง วิธีการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคบ่ายมีกิจกรรมสมมุติเหตุการณ์ ปฏิบัติตามแผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ ปฏิบัติตามขั้นตอนการประสานงานขอความช่วยเหลือ การฝึกซ้อมการใช้เครื่องมือดับเพลิงเป็นต้น /