78422bb61722898b78547ccf40fccf7a.jpg

1982913948a9413813454ed43f650774.jpg

dbaff1135cd23a8f295d4f9037e80bdd.jpg

11f80463619f836f3318a82740eeedb0.jpg

168698
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
298
1652
3582
152983
32649
46015
168698

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-20 03:50

ปลัดแรงงาน ชื่นชมการบริหารจัดการด้านแรงงาน ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย

Post on 22 กุมภาพันธ์ 2561
by maehongson
ฮิต: 32

ปลัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี ชื่นชมการบริหารจัดการด้านแรงงาน ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่น
นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (เชฟตี้โดโจ) รวมถึงโรงงานการผลิตโคมไฟของบริษัทฯ โดยมี นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลสถานประกอบการที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ปัจจุบันมีพนักงาน 2,970 คน ผลิตสินค้าโคมไฟหน้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ หลอดไฟยานยนต์ และมีการบริหารบุคคลแบบครอบครัว ยุติธรรม ยอมรับได้ และเหมาะสม

รวมถึงได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสถานประกอบกิจการยอดเยี่ยม หรือ Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลที่ชาวสแตนเลย์ภาคภูมิใจมากที่สุด อีกทั้งบริษัทได้เตรียมเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ในเดือนเมษายนนี้ ที่ประเทศกัมพูชา
โดยภายหลังจากรับฟังบรรยายสรุป ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอชื่นชมบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านแรงงาน ซึ่งนับเป็นตัวอย่างที่ดีของสถานประกอบกิจการอื่นๆ ในด้านการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงาน ด้านความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย ด้านการคุ้มครองแรงงาน ด้านการสร้างอาชีพให้กับคนไทย รวมถึงแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลพนักงานในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขกับการทำงานเสมือนการเป็นครอบครัวเดียวกัน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีสวัสดิการพิเศษเสริมให้แก่พนักงานทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและด้านจิตใจ ที่เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน เนื่องจากเมื่อแรงงานได้รับสวัสดิการที่ดีแล้วจะทำให้มีกำลังใจที่ดี พร้อมทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงานเพื่อองค์กร และจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน และจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ ต่อไป